Raadhuisplein 19 Heerlen / 0031 (0)45 5711525 / info@collectorshouse.eu

Collectors
House

Collectors House is a completely new exhibition concept in The Netherlands: a public-private collaboration with active involvement of both the SCHUNCK* museum and important international private collections, aiming to present contemporary artworks that are rarely shown in public. Collectors House is an initiative of Stijn Huijts (former director of SCHUNCK*) and Albert Groot (collector).

Collectors House is een totaal nieuw tentoonstellings- concept in Nederland: een publiek-private samenwerking met actieve betrokkenheid van zowel de museale instelling SCHUNCK* als van belangrijke (inter)nationale particuliere collecties, gericht op het presenteren van hedendaagse kunstwerken die zelden aan het publiek getoond worden. Het Collectors House is een initiatief van Stijn Huijts (voormalig directeur van SCHUNCK*) en Albert Groot (verzamelaar).

 

Facebook
Twitter

 

Visitors / Bezoekers

Opened Thursday thru Sunday
12.00–17.00 hours / free entrance

Geopend donderdag t/m zondag
12.00–17.00 uur / toegang gratis