Raadhuisplein 19 Heerlen / 0031 (0)45 5711525 / info@collectorshouse.eu

13.03.2015 / 10.05.2015

 

Among Friends/Tarp Draugu

Ričardas Vaitiekūnas & Julijonas Stankus

SCHUNCK* Collectors House nodigt u van harte uit voor de opening van de expositie Among Friends/Tarp Draugų op 22 maart 2015 om 11.30 uur. De opening wordt verricht door dhr. Darius Jonas Semaška, ambassadeur van de Republiek Litouwen. De presentatie, samengesteld door gastconservator Kestutis Sapoka, omvat eigen werk uit de privéverzameling van de Litouwse kunstenaar Povilas Ričardas Vaitiekūnas (1940), alsmede werk van bevriend kunstenaar Algimantas Julijonas Stankevičius-Stankus (1933-2002).

Stankus wordt beschouwd als de eerste Litouwse kunstenaar die naast zijn schilderkunst conceptueel werkt. Tijdens zijn militaire dienstjaren (1955-1958) raakt hij zwaar getraumatiseerd. In zijn meest zieke periodes toont zijn werk opvallende tekenen van zijn ziekte. Dankzij de vriendschap en het respect van Vaitiekūnas zijn zijn werken behouden gebleven.

Vaitiekūnas zelf geeft zijn leven lang les en blijft onder de “Sovjet-radar” trouw aan een lyrisch expressionisme. Zowel formeel als inhoudelijk onttrekt hij zich aan de kunstdoctrine van het sociaal-realisme uit de Sovjet-jaren. In zijn werk worden psychologische zelfportretten verweven met het landschap en verwordt het thema natuur tot zichtbare overpeinzingen.
SCHUNCK* Collectors House is een nieuw presentatiemodel. Middels deze publiek-private samenwerking tussen museale instelling SCHUNCK* en belangrijke (inter)nationale particuliere collecties, worden werken voor een groot publiek ontsloten.

De tentoonstelling Among Friends is onderdeel van een tweeluik. Gelijktijdig vindt er in Bonnefanten Hedge House in Wijlre ook een tentoonstelling plaats met werk van Ričardas Vaitiekūnas van 26.03.2015 – 28.06.2015. Bonnefanten Hedge House Foundation, Kasteel Wijlreweg 1 Wijlre www.hedgehouse.eu / www.bonnefanten.nl

Deze tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt door de Ambassade van de Republiek Litouwen in Den Haag.


Among Friends/Tarp Draugu

Ričardas Vaitiekūnas & Julijonas Stankus

SCHUNCK* Collectors House is pleased to invite you to the opening of the Among Friends/Tarp Draugų exhibition on 22 March 2015 at 11.30 a.m. The opening will be officiated by Mr Darius Jonas Semaška, ambassador of the Republic of Lithuania. The presentation, collated by guest curator Kestutis Sapoka, consists of work taken from the private collection of Lithuanian artist, Povilas Ričardas Vaitiekūnas (1940), as well as work by fellow artist, Algimantas Julijonas Stankevičius-Stankus (1933-2002).

Stankus is considered to be the first Lithuanian artist to work in a conceptual fashion alongside his painting. During his military service (1955-1958) he became deeply traumatised. During his worst periods of illness, his work captures the essence of his malaise in a quite remarkable way. His oil paintings are preserved thanks to the friendship and respect of Vaitiekūnas.

Vaitiekūnas himself spent his working life as a teacher and, under the “Soviet radar”, has remained true to lyrical expressionism. Both formally and in terms of content, he withdrew from the artistic doctrine of social realism which was prevalent in the Soviet era. In his works, psychological self-portraits are entwined with landscape and often the motif of nature is transformed into a visualized process of contemplation.
SCHUNCK* Collectors House is a new presentation model, made possible through public-private collaboration between the SCHUNCK* museum gallery and important (inter)national private collections, which enable works to be seen by a wider public.

The Among Friends exhibition is part of a diptych. Simultaneously on show in the Bonnefanten Hedge House in Wijlre are works by Ričardas Vaitiekūnas from 26.03.2015 – 28.06.2015. Bonnefanten Hedge House Foundation, Kasteel Wijlreweg 1 Wijlre www.hedgehouse.eu / www.bonnefanten.nl

This exhibition has been made possible through the support of the Embassy of the Republic of Lithuania in The Hague.